OH Lottery


CLEVELAND (AP) _ These Ohio lotteries were drawn Monday:

Estimated jackpot: $449 million

0-2-0

(zero, two, zero)

8-2-7-3

(eight, two, seven, three)

0-1-6-0-5

(zero, one, six, zero, five)

Estimated jackpot: $257 million

comments powered by Disqus